ยุทธศาสตร์สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด
หมวด: หมวดงานยุทธศาสตร์สุขภาพ
เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 27 มกราคม 2556 18:00
ฮิต: 2423

ยุทธศาสตร์สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

     1.กรอบยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

     2.แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556-2559 กระทรวงสาธารณสุข