คบจ.

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 1/2562 ณ วันที่ 22 และ 25 ตุลาคม 2562

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 2/2562 ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

   

หัวหน้ากลุ่มงาน  

boss1

1

   

บุคคลออนไลน์ขณะนี้  

มี หนึ่งผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.