คบจ.

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำปี พ.ศ. 2563

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 8/2563 ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 "NEW"

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 7/2563 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 6/2563 ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 5/2563 ณ วันที่ 22  พฤษภาคม 2563

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 4/2563 ณ วันที่ 23  เมษายน 2563

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 3/2563 ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 2/2563 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 1/2563 ณ วันที่ 21 มกราคม 2563

ประจำปี พ.ศ. 2562

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 3/2562 ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 2/2562 ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

 - ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 1/2562 ณ วันที่ 22 และ 25 ตุลาคม 2562

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.