กวป.

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

รายละเอียด
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
ระจำปี 2562
 
..................................................................................
ประจำปี 2557
.....................................................................
ประจำปี 2558
.......................................................................
 ประจำปี 2559
 ประจำปี 2560
ประจำปี 2561
   

หัวหน้ากลุ่มงาน  

boss1

1

   

บุคคลออนไลน์ขณะนี้  

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.