แบบฟอร์ม GPP ปี 2559 และ ปี 2560

รายละเอียด

แบบฟอร์ม GPP ปี 2559

 - โรงพยาบาล 59

 - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  59

แบบฟอร์ม GPP ปี 2560

- โรงพยาบาล 60

 - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  60

   

หัวหน้ากลุ่มงาน  

boss1

1

   

บุคคลออนไลน์ขณะนี้  

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.