เนื้อหา

โครงสร้างการบริหารงาน

รายละเอียด

โครงสร้างการบริหารงาน

ข้อมูลยังขึ้นไม่ครบ และจะเพิ่มข้อมูลให้เร็วนี้

   

หัวหน้ากลุ่มงาน  

boss1

1

   

บุคคลออนไลน์ขณะนี้  

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© Copyright @ 2013 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี All rights reserved.