สรุปผลการปฏิบัติงานการถอดบทเรียนการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการฯ OC

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2560 03:29
เขียนโดย Super User
ฮิต: 208

กรอบและแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการถอดบทเรียน

การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สรุปผลการปฏิบัติงานการถอดบทเรียนการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการฯ OC

Down Load (AAR)