ขอเก็บข้อมูลตาม ร่างเกณฑ์ประเมินระดับมาตรฐานและคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560 06:59
เขียนโดย Super User
ฮิต: 219

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีความประสงค์จะขอเก็บข้อมูลตาม ร่างเกณฑ์ประเมินระดับมาตรฐานและคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ (Excel) สำหรับบันทึกข้อมูล

แบบบันทึกข้อมูลการประเมินมาตรฐานและคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉิน

ร่าง เกณฑ์ประเมินมาตรฐานและคุณภาพจังหวัด_ 27 กค 60