ปฎิทินกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด  

   

ขอเก็บข้อมูลตาม ร่างเกณฑ์ประเมินระดับมาตรฐานและคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีความประสงค์จะขอเก็บข้อมูลตาม ร่างเกณฑ์ประเมินระดับมาตรฐานและคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ (Excel) สำหรับบันทึกข้อมูล

แบบบันทึกข้อมูลการประเมินมาตรฐานและคุณภาพการแพทย์ฉุกเฉิน

ร่าง เกณฑ์ประเมินมาตรฐานและคุณภาพจังหวัด_ 27 กค 60

   
© ALLROUNDER