แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 27 มกราคม 2559 07:18
เขียนโดย Super User
ฮิต: 381

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้

การพัฒนาระบบบริการ ประเด็นการตรวจราชการ สาขาสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด

กลุ่มวัยทำงาน..(อุบัติเหตุทางถนน)

กลุ่มวัยทำงาน..(NCD) เบาหวานความดัน

กลุ่มเด็กวัยเรียน : การจมน้ำ