ปฎิทินกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด  

   

แบบสำรวจคนพิการและพระสงฆ์59

แบบสำรวจคนพิการและพระสงฆ์59

ตามโครงการมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ปี 2559 โดยกระทรวงสาธารณสุข
"โครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และสามเณร"
ตามโครงการมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ปี 2559 โดยกระทรวงสาธารณสุข
"โครงการมอบแขนขาเทียมให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวทั่วประเทศ"

-ขอให้อำเภอ (รพ./สสอ.) ส่งรายงานแบบสำรวจข้อมูลพระภิกษุสงฆ์ ให้จังหวัด ก่อนวันที่่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
ดาวน์โหลด

   
© ALLROUNDER