ปฎิทินกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด  

   

ติดต่อ - สอบถาม

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด

เลขที่ 78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ (Tel)      035-454069-76  ต่อ 113,114

โทรสาร    (Fax) 035-454067,035-454077      

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
© ALLROUNDER