มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผุ้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำในสังกัดราชการบริหารส่นภูมิภาคสุพรรณบุรี

รายละเอียด
หมวด: ข้อมูล ITA
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 04:10
เขียนโดย วิทยา เพ็งอ้น
ฮิต: 325

มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ