การประเมินระบบควบคุมภายใน ตัวชี้วัดที่ 81

รายละเอียด
หมวด: ข้อมูลตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 05 กรกฎาคม 2561 03:05
เขียนโดย วิทยา เพ็งอ้น
ฮิต: 332

การประเมินระบบควบคุมภายใน ตัวชี้วัดที่ 81