แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

รายละเอียด
หมวด: ข้อมูลพัสดุ
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561 08:00
เขียนโดย นิตยา ฉายอรุณ
ฮิต: 179

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ