คำสั่งมอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง และการอนุมัติจ่ายเงินบริจาค

รายละเอียด
หมวด: ข้อมูลพัสดุ
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 07:36
เขียนโดย นิตยา ฉายอรุณ
ฮิต: 487

คำสั่งมอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง และเงินบริจาค