สรุปข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2559

รายละเอียด

 

 1238751330 สรุปข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2559 1238751330

download-03

รายงานการจัดการข้อร้องเรียน

รายละเอียด

 

 0u580 รายงานผลการร้องเรียน 0u580

download-03

 

 

สรุปข้อร้องเรียนประจำปี 2558

รายละเอียด

 สรุปข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2558 

 download-03

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

Written on 18/05/2563, 02:45 by dlaw
1-2563รายงานการจัดการข้อร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓ ( รอบ ๖ เดือน) ...
Written on 31/10/2562, 03:21 by dlaw
2-2562รายงานการจัดการข้อร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ...
Written on 23/04/2562, 07:13 by dlaw
2562  รายงานการจัดการข้อร้องเรียน            ...
Written on 24/10/2561, 02:36 by dlaw
2-2561  รายงานการจัดการข้อร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ...
Written on 04/04/2561, 02:25 by dlaw
2561รายงานการจัดการข้องร้องเรียน       ...
   
   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย  

   

จุลสารเผยแพร่ตัวอย่างการกระทำผิดทางเพศ  

   
© กลุ่มงานนิติการ