สรุปข้อร้องเรียนประจำปี 2558

รายละเอียด

 สรุปข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2558 

 download-03

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

Written on 23/04/2562, 07:13 by dlaw
2562  รายงานการจัดการข้อร้องเรียน            ...
Written on 24/10/2561, 02:36 by dlaw
2-2561  รายงานการจัดการข้อร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ...
Written on 04/04/2561, 02:25 by dlaw
2561รายงานการจัดการข้องร้องเรียน       ...
Written on 14/11/2560, 04:09 by dlaw
2560  สรุปข้อร้องเรียน...
Written on 25/04/2560, 08:25 by dlaw
2017-04-25-08-25-32    สรุปข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ...
   
   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย  

   
© กลุ่มงานนิติการ