ปี 2563

รายละเอียด

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563

           - ฉบับที่ 1/2563

           - ฉบับที่ 2/2563

           - ฉบับที่ 3/2563

           - ฉบับที่ 4/2563   

           ฉบับที่ 5/2563  w06.icon new

   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย  

   

จุลสารเผยแพร่ตัวอย่างการกระทำผิดทางเพศ  

   
© กลุ่มงานนิติการ