ปี 2563

รายละเอียด

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563

- ฉบับที่ 1/2563

   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย  

   

จุลสารเผยแพร่ตัวอย่างการกระทำผิดทางเพศ  

   
© กลุ่มงานนิติการ