ปี 2561

รายละเอียด

ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย

Phone 43 ฉบับที่ 1/61 

Phone 43 ฉบับที่ 2/61

Phone 43 ฉบับที่ 3/61

Phone 43 ฉบับที่ 4/61

Phone 43 ฉบับที่ 5/61 

Phone 43 ฉบับที่ 6/61 

 

   
   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย  

   

จุลสารเผยแพร่ตัวอย่างการกระทำผิดทางเพศ  

   
© กลุ่มงานนิติการ