ปี 2562

รายละเอียด

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

 1238919812   ฉบับที่ 1/2562  

 1238919812   ฉบับที่ 2/2562 

1238919812    ฉบับที่ 3/2562 

1238919812    ฉบับที่ 4/2562  w06.icon new.

ปี 2561

รายละเอียด

ตัวอย่างการกระทำผิดวินัย

Phone 43 ฉบับที่ 1/61 

Phone 43 ฉบับที่ 2/61

Phone 43 ฉบับที่ 3/61

Phone 43 ฉบับที่ 4/61

Phone 43 ฉบับที่ 5/61 

Phone 43 ฉบับที่ 6/61 

 

ปี 2560

รายละเอียด

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

1238919812 ฉบับที่ 1/60

1238919812 ฉบับที่ 2/60

1238919812 ฉบับที่ 3/60

1238919812 ฉบับที่ 4/60

1238919812 ฉบับที่ 5/60

1238919812 ฉบับที่ 6/60

ปี 2559

รายละเอียด

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

1138515639  ฉบับที่ 11/59

1138515639  ฉบับที่ 10/59

1138515639  ฉบับที่  9/59

1138515639  ฉบับที่  8/59

1138515639  ฉบับที่  7/59

1138515639  ฉบับที่  6/59

1138515639  ฉบับที่  5/59

1138515639  ฉบับที่  4/59

1138515639  ฉบับที่  3/59

1138515639  ฉบับที่  2/59

1138515639  ฉบับที่  1/59

   
   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย  

   
© กลุ่มงานนิติการ