คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดการข้อร้องเรียน

รายละเอียด
หมวด: คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561 07:34
เขียนโดย Dlaw
ฮิต: 197

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จัดให้มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดการข้อร้องเรียน คำสั่งที่ ๕/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๑๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 2561