สพ 146/2561

รายละเอียด
หมวด: คำสั่งสสจ.สพ.
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2561 07:53
เขียนโดย Dlaw
ฮิต: 62

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 146/2561 ลงวันที่ 4 ตุลาคม  2561

เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

146-61