สพ 131/2562

รายละเอียด
หมวด: คำสั่งจ.สพ.
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 17 มกราคม 2562 07:27
เขียนโดย Dlaw
ฮิต: 99

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีที่ สพ 131/2562 ลงวันที่ 17 กันยายน  พ.ศ. 2562

เรื่อง แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  w06.icon new