สพ 10064/2561

รายละเอียด
หมวด: คำสั่งจ.สพ.
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561 07:29
เขียนโดย Dlaw
ฮิต: 150

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 10064/2561 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล