สพ 6009/2560

รายละเอียด
หมวด: คำสั่งจ.สพ.
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 20 ธันวาคม 2560 04:12
เขียนโดย Dlaw
ฮิต: 226

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 6009/2560 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการทุกขั้นตอน การลงนามในสัญญา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยวิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง ให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอ