สพ 5045/2560

รายละเอียด
หมวด: คำสั่งจ.สพ.
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2560 04:37
เขียนโดย Dlaw
ฮิต: 299

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 5045/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม  พ.ศ. 2560 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล