ติดต่อสอบถาม

รายละเอียด

กลุ่มงานนิติการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์  035 454069-76 ต่อ 306-307

โทรสาร 035 454079

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมวดหมู่รอง

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

     0u580 สรุปข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 0u580

   
   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย  

   

จุลสารเผยแพร่ตัวอย่างการกระทำผิดทางเพศ  

   
© กลุ่มงานนิติการ