ติดต่อสอบถาม

รายละเอียด

กลุ่มงานนิติการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์  035 454069-76 ต่อ 306-307

โทรสาร 035 454079

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน : 1215618888

   
   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย  

   

จุลสารเผยแพร่ตัวอย่างการกระทำผิดทางเพศ  

   
© กลุ่มงานนิติการ