ปี 1/2563

รายละเอียด

รายงานการจัดการข้อร้องเรียน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓ ( รอบ ๖ เดือน)   1215618481

ปี 2/2562

รายละเอียด

รายงานการจัดการข้อร้องเรียน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2561215618960

ปี 1/2562

รายละเอียด

 

รายงานการจัดการข้อร้องเรียน

            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  1215611899

 33633

 

ปี 1/2561

รายละเอียด

รายงานการจัดการข้องร้องเรียน 

       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  

 S  46841943 

 

 S  46841944

ปี 2/2561

รายละเอียด

 

รายงานการจัดการข้อร้องเรียน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2561 1215611159

kapook 42930

 

 

สรุปข้อร้องเรียน ปี 2560

รายละเอียด

1238919812  สรุปข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2560  1238919812

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

download-03

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

Written on 18/05/2563, 02:45 by dlaw
1-2563รายงานการจัดการข้อร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓ ( รอบ ๖ เดือน) ...
Written on 31/10/2562, 03:21 by dlaw
2-2562รายงานการจัดการข้อร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ...
Written on 23/04/2562, 07:13 by dlaw
2562  รายงานการจัดการข้อร้องเรียน            ...
Written on 24/10/2561, 02:36 by dlaw
2-2561  รายงานการจัดการข้อร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ...
Written on 04/04/2561, 02:25 by dlaw
2561รายงานการจัดการข้องร้องเรียน       ...
   
   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย  

   

จุลสารเผยแพร่ตัวอย่างการกระทำผิดทางเพศ  

   
© กลุ่มงานนิติการ