ปี 2561

รายละเอียด

รายงานการจัดการข้องร้องเรียน 

       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  20151014151030 1234595761

 S  46841943 

 

 S  46841944

สรุปข้อร้องเรียน ปี 2560

รายละเอียด

1238919812  สรุปข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2560  1238919812

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

download-03

สรุปข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2559

รายละเอียด

 

 1238751330 สรุปข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2559 1238751330

download-03

สรุปข้อร้องเรียนประจำปี 2558

รายละเอียด

 สรุปข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2558 

 download-03

รายงานการจัดการข้อร้องเรียน

รายละเอียด

 

 0u580 รายงานผลการร้องเรียน 0u580

download-03

 

 

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

Written on 04/04/2561, 02:25 by dlaw
2561รายงานการจัดการข้องร้องเรียน       ...
Written on 14/11/2560, 04:09 by dlaw
2560  สรุปข้อร้องเรียน...
Written on 25/04/2560, 08:25 by dlaw
2017-04-25-08-25-32    สรุปข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ...
Written on 13/05/2559, 02:52 by dlaw
2016-05-13-02-52-27    รายงานผลการร้องเรียน     
Written on 21/03/2559, 03:51 by dlaw
2558 สรุปข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ...
   
   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย  

   
© กลุ่มงานนิติการ