พิมพ์

ประวัติส่วนตัวนักศึกษาสหกิจ

เขียนโดย พรพรรณ. Posted in นักศึกษาสหกิจ

ประวัตินักศึกษาสหกิจ

12341638 1655184901365491 7835410616176898563 n

นางสาวอัชลี  ละม้ายเมือง (น้องจูน)

12498836 915516591830473 107431549 n

นางสาวพรพรรณ  อาจหาญ (น้องแป้ง)

12467877 1095219463856445 1732999659 n

นางสาวสุนิสา  สุขสกุล (น้องมายด์)