พิมพ์

ติดต่อสอบถาม

เขียนโดย ไพบูลย์. Posted in ติดต่อสอบถาม

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

เลขที่ 78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ (Tel)      035-454069  

โทรสาร    (Fax)   035-454067      

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000522169