DESIGNED BY JOOMLATD
    • AUDIT
    • IPAD
    • AUDIT
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ระบบดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงผ่าน Smart Phone 36
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ 229
สรุปประเด็นจัดซื้อจัดจ้างปี 60 184
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 194
ตารางแสดงรหัสจังหวัด 184
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณ์ ปี 60 275
การใช้งานมาตรฐานรหัสยา 24 หลัก มาตรฐานโรคและรหัส LAB 257
แบบรายงานหน่วยบริการ 225
แนวทางการตรวจราชการ 225
คู่มือ 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2560 858
เตือนความจำ...เรื่องที่ถามกันมาบ่อย ๆ 290
คู่มือโครงสร้างมาตรฐานข้อมุลด้านสุขภาพ กระทรวง สธ. V2.1 ปรับปรุง ม.ค.59 365
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 280
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 873
โลโก้กระทรวงสาธารณสุข (ใหม่) 2807
คู่มือการบันทึกข้อมูล GIS Health 376
ขอให้ปรับปรุงข้อมูล EPI และส่งข้อมูล 43 แฟ้ม 308
แนวทางพิจารณาวัสดุ-ครุภัณฑ์ตามว37-6มค59 1074
ไตรกลีเซอไรด์ 279
ลักษณะการจัดการฐานข้อมูลที่ดี 248
TOP