DESIGNED BY JOOMLATD
    • AUDIT
    • IPAD
    • AUDIT
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ระบบดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงผ่าน Smart Phone 12
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ 69
สรุปประเด็นจัดซื้อจัดจ้างปี 60 158
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 178
ตารางแสดงรหัสจังหวัด 169
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณ์ ปี 60 253
การใช้งานมาตรฐานรหัสยา 24 หลัก มาตรฐานโรคและรหัส LAB 237
แบบรายงานหน่วยบริการ 207
แนวทางการตรวจราชการ 209
คู่มือ 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2560 805
เตือนความจำ...เรื่องที่ถามกันมาบ่อย ๆ 273
คู่มือโครงสร้างมาตรฐานข้อมุลด้านสุขภาพ กระทรวง สธ. V2.1 ปรับปรุง ม.ค.59 348
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 264
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 768
โลโก้กระทรวงสาธารณสุข (ใหม่) 2787
คู่มือการบันทึกข้อมูล GIS Health 355
ขอให้ปรับปรุงข้อมูล EPI และส่งข้อมูล 43 แฟ้ม 292
แนวทางพิจารณาวัสดุ-ครุภัณฑ์ตามว37-6มค59 1060
ไตรกลีเซอไรด์ 262
ลักษณะการจัดการฐานข้อมูลที่ดี 233
TOP