DESIGNED BY JOOMLATD
    • AUDIT
    • IPAD
    • AUDIT
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
blockchainและการประยุกต์ใช้งานด้านสาธารณสุข 22
แอปพลิเคชัน mPeopleCare 25
ระบบดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงผ่าน Smart Phone 54
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ 294
สรุปประเด็นจัดซื้อจัดจ้างปี 60 213
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 221
ตารางแสดงรหัสจังหวัด 223
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณ์ ปี 60 304
การใช้งานมาตรฐานรหัสยา 24 หลัก มาตรฐานโรคและรหัส LAB 281
แบบรายงานหน่วยบริการ 240
แนวทางการตรวจราชการ 249
คู่มือ 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2560 912
เตือนความจำ...เรื่องที่ถามกันมาบ่อย ๆ 319
คู่มือโครงสร้างมาตรฐานข้อมุลด้านสุขภาพ กระทรวง สธ. V2.1 ปรับปรุง ม.ค.59 386
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 296
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 1014
โลโก้กระทรวงสาธารณสุข (ใหม่) 2833
คู่มือการบันทึกข้อมูล GIS Health 432
ขอให้ปรับปรุงข้อมูล EPI และส่งข้อมูล 43 แฟ้ม 330
แนวทางพิจารณาวัสดุ-ครุภัณฑ์ตามว37-6มค59 1098
TOP