Breadcrumbs

ข่าวประชาสัมพันธ์ : News Release.

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ เขียนโดย นันทา นิ่มอนงค์ 257
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ เขียนโดย นันทา นิ่มอนงค์ 227
สำรวจข้อมูลพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกเข้าสู่สายงานผู้ช่วยพยาบาล เขียนโดย นันทา นิ่มอนงค์ 306
จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา เขียนโดย นันทา นิ่มอนงค์ 98
ประชาสัมพันธ์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ เขียนโดย นันทา นิ่มอนงค์ 234
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย นันทา นิ่มอนงค์ 199
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 เขียนโดย นันทา นิ่มอนงค์ 171
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เขียนโดย นันทา นิ่มอนงค์ 799
แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลวัน เดือน ปี เกิด ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เขียนโดย นันทา นิ่มอนงค์ 201
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ และรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้าย/เลื่อนฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ เขียนโดย นันทา นิ่มอนงค์ 228

ระบบทะเบียนจังหวัด : Registration

KP7

เข้าสู่ระบบงาน : Control Panal Login

สถิติการเข้าใช้งาน : Statistics Web

1262252
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
454
1580
9207
1243033
38526
37377
1262252

Your IP: 34.232.62.209
Server Time: 2020-05-30 09:13:09