แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรม เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 101
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนาครั้งที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 96
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 95
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 98
Moph ปี 2560 เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 99
หน่วยงานคุณธรรม ปี 2560 เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 121
กิจกรรมฝ่าย เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 95
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมชี้แจงนโยบายคุณธรรมและ MOPHวันท่ี ๒,๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 105
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 107
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 153

หมวดหมู่รอง

   
© ALLROUNDER