แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรม เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 142
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนาครั้งที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 131
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 133
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 130
Moph ปี 2560 เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 132
หน่วยงานคุณธรรม ปี 2560 เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 154
กิจกรรมฝ่าย เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 130
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมชี้แจงนโยบายคุณธรรมและ MOPHวันท่ี ๒,๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 138
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 145
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 183

หมวดหมู่รอง

   
© ALLROUNDER