บุคลากร

รายละเอียด

 งานพัฒนาบุคลากร

 

1

  นางพรลภัส   ทองศิริพงศ์
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 

   
          mint                                                            214509

             นางสาวชลธิชา  อินทร์สนิท                                                               นางสาวกอแก้ว   อิศรางกูร  ณ อยุธยา
     เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                                                                         นักทรัพยากรบุคคล                              
 
               
  

 

 

"รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ"

 

   

strong

   

สถิติข้อมูลการเข้าใช้  

ผู้ชม
4
เนื้อหา
105
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
38821
   
© ALLROUNDER