แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้รหัสทางการแพทย์ฯ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 232
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมฯ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 237
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 269
แบบสำรวจความต้องการบุคลากรปี ๒๕๖๐-๒๕๖๕ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 267
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนาครั้งที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 222
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 221
ประชาสัมพันธ์การประชุม/อบรม/สัมมนา ครั้งที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 218
แผน HRD_SP 2560 เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 241
แบบรายงานประจำปี 2560 เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 291
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้ารับอบรมหลักสูตรพยาบาลฯ เขียนโดย งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 266

หมวดหมู่รอง

   
© ALLROUNDER