ประเมินการบริหารประสิทธิภาพ Total Performance Score ปี 2564

   

โทรศัพท์ 035-454069-76 ต่อ 315,316

โทรสาร 035-454067

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

สถานที่ตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ในจังหวัดที่เกิดเหตุ) หรือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 13 กรุงเทพมหานคร (กรณีเหตุเกิดใน กทม.)
ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มมที่ "สายด่วน สปสช. 1330"

   

แอฟพลิเคชั่น สปสช.  

ภาพหน้าปก

   
© กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี