รูปภาพกิจกรรม

   

สถิติผู้ใช้งาน  

039570
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
19
54
627
38075
3209
3281
39570

Your IP: 3.235.108.188
2021-02-27 01:38
   

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

 

พอน

นางอุ่นเรือน  เจริญสวัสดิ์
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

 

003

นายลิขิต บุญเกิด
เภสัชกรชำนาญการ

นางสาวณัฏฐ์อริญ  เดชะศิริพงษ์
เภสัชกรชำนาญการ
006
นางสาวณัฎฐิญา ไชยวงศ์
เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวชยาภา ใหญ่พงษ์
เภสัชกรชำนาญการ
IMG-00941
นายอับดุล วาแม
เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวรติยา  จันทวี
เภสัชกรปฏิบัติการ
  004 

นางสาวเนตรพิรุณ  วัฒนพงศ์ศิริ
เภสัชกรปฏิบัติการ

นางสาวณิชนันท์  เอื้อปัญจะสินธุ์
เภสัชกรปฏิบัติการ

                     119205339 1095309217537452 5725643631721904662 n 001
                 เภสัชกร ณัฐวัตร ประสิทธิ์ผล                                           นางสาวไขแสง  โพธิ์แก้ว
จพ.สาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน
kea1  
นางสาวภภัสสร ศรีสวย
จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน
นางสุประวีณ์  โพธิ์น้อย
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
 009
นายสถิตพงศ์ อรรถีโภค
จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน

 นางสาวชิดชนก  กางกั้น
เจ้าหน้าที่ศูนย์ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ

 

30

   

หัวหน้ากลุ่มงานฯ  

ภญ.อุ่นเรือน  เจริญสวัสดิ์

ตำแหน่ง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

และเภสัชสาธารณสุข