รูปภาพกิจกรรม

   

สถิติผู้ใช้งาน  

039556
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5
54
613
38075
3195
3281
39556

Your IP: 3.235.108.188
2021-02-27 00:59
   

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
One Stop service Center (OSSC)

 

เป็นศุนย์บริการผู้มาติดต่อรับบริการ เกี่ยวกับการยื่นคำขอ และรับใบอนุญาต ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(ยา อาหาร เครื่องสำอาง สถานพยาบาล ฯลฯ) ขอรับคำปรึกษาแนะนำ ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ
ให้ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว มีขั้นตอนกระชับและ สามารถติดต่อได้ ณ จุดเดียว

 

                       

                             ยา                           อาหาร

 

                             

                               สถานพยาบาล                เครื่องสำอาง

   

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

   

หัวหน้ากลุ่มงานฯ  

ภญ.อุ่นเรือน  เจริญสวัสดิ์

ตำแหน่ง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

และเภสัชสาธารณสุข