แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้จำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะดำเนินการจัดซื้อร่วมจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2558

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้จำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะดำเนินการจัดซื้อร่วมจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2558