อย. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์” จ.ลำปาง

อย. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์” จ.ลำปาง