อย. จัดรณรงค์ครั้งใหญ่ “ชั่งใจก่อนใช้ยา...สเตียรอยด์” ภายใต้ชื่องาน “ใช้ผิด ชีวิตจบ”กระตุ้นผู้บริโภคใช้ยาอย่างเหมาะสม ห่างไกลจากสเตียรอยด์ ลดภาวะความเจ็บป่วย มีคุณภาพชีวิตที่ดี

อย. จัดรณรงค์ครั้งใหญ่ “ชั่งใจก่อนใช้ยา...สเตียรอยด์” ภายใต้ชื่องาน “ใช้ผิด ชีวิตจบ”กระตุ้นผู้บริโภคใช้ยาอย่างเหมาะสม ห่างไกลจากสเตียรอยด์
ลดภาวะความเจ็บป่วย มีคุณภาพชีวิตที่ดี