ประชาสัมพันธ์ FDA thai herb

สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ FDA Thai Herb

 

อย. ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเครื่องสำอาง โดยได้มีการเผยแพร่สปอตโฆษณา สัญลักษณ์ FDA thai herb เพื่อให้ผู้บริโภคทราบและเกิดความมั่นใจในเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทย ติดตามดูโฆษณาตาม Link FDA Thai Herb ได้เลยครับ