อย.ประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย ไม่ควรซื้อมาบริโภค

อย. ประกาศเตือนผู้บริโภคให้ระวังการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่าผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเมื่อบริโภค โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลดรายชื่อและรูปภาพผลิตภัณ์เสริมอาหาร อันตราย ที่นี่

 

ดาวน์โหลดรายชื่อและรูปภาพเครื่องสำอาง อันตราย ที่นี่