หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

 

391600 

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมงานควบคุมโรคติดต่อ

รายละเอียด

 

bu24ประชุมเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน MERs 23 กค. 58   ดาวน์โหลด

 bu24ประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง   ดาวน์โหลด

bu24ประชุมโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค 10 กรกฎาคม 2558   ดาวน์โหลด

bu24ประชุมแนวทางบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรค 6 กรกฎาคม 2558ดาวน์โหลด

bu24รูปประชุมเครือข่าย SRRT โรคเมอร์ส 22มิถุนายน2558 ดาวน์โหลด

bu24คุณครูจะช่วยป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้อย่างไร  

         ดาวน์โหลด

bu24Sex รอบคอบ ตอบ OK 14 กุมภาพันธ์ 58    ดาวน์โหลด

bu24โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   จังหวัดสุพรรณบุรี

        20 - 21 เมษายน 58 ดาวน์โหลด

bu24Powerpoint โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันบาดทะยักโรคคอตีบและหัด

เฉลิมพระเกียรติประชุมวันที่ 22 เมษายน 58 โรคหัด  ดาวน์โหลด

bu24รูปโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันบาดทะยักโรคคอตีบและหัด

เฉลิมพระเกียรติประชุมวันที่ 22 เมษายน 58 โรคหัด  ดาวน์โหลด

    

   

TB Dashboard Suphan  

   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
5
เนื้อหา
124
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
86323
   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208