หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

noon

นายมนูญ  ศูนย์สิทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   

ระบบบริหารข้อมูลต่าง ๆ  

 WM

   

หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์

ไวรัส MERs

รายละเอียด

 

 

 

 

bu24 คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางไปแถบตะวันออกกลาง คลิก !!!!

 bu24 โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส คลิก!!!

 

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)

รายละเอียด

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกรมควบคุมโรค

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิก !!!

ความรู้เรื่องโรคติดต่อ

รายละเอียด

 

**  วัณโรค  ดาวน์โหลด

** โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) ดาวน์โหลด

** โรคหัด (Measles)  ดาวน์โหลด

** โรคหัดเยอรมัน (Rubella) ดาวน์โหลด

** โรค มือ เท้า ปาก ดาวน์โหลด

 

 

 

   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

logoraban

 logo-5

 

spsh

lg555

 dopa2

suphan03

travelsuphan

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
5
เนื้อหา
124
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
76095
   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208