หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

 

391600 

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   

ระบบบริหารข้อมูลต่าง ๆ  

 WM

   

สถานการณ์โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

รายละเอียด

สถานการณ์โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

           จังหวัดสุพรรณบุรี    พบผู้ป่วยเอดส์รายแรก ปี พ.ศ. 2533  จนถึงปัจจุบัน (30 กันยายน2556 )

มีผู้ป่วยเอดส์ 5,506 ราย เสียชีวิตไปแล้ว 1,607ราย ผู้ติดเชื้อปรากฏอาการ 1,735 ราย เสียชีวิต 403 ราย

อ่านต่อ

   

TB Dashboard Suphan  

   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

logoraban

 logo-5

 

spsh

lg555

 dopa2

suphan03

travelsuphan

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
5
เนื้อหา
125
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
84935
   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208