หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

 

391600 

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   

สถานการณ์โรคเดือน กันยายน 2557

รายละเอียด

Conjunctivitis                       DHF                                    

Diarrhoea                            Food poisoning                   

Influenza                              

  1. ความทันเวลาภาพรวม ทั้งปี
  2. ความทันเวลาโรงพยาบาล สะสม
  3. ความทันเวลาโรงพยาบาลเอกชน สะสม
  4. ความทันเวลา สสอ.สะสม
  5. สรุปสถานการณ์โรค
  6. อันดับอัตราป่วย 

ดูย้อนหลังเดือนอื่น ๆ ได้ที่นี่ คลิก !!!!!index1

   

TB Dashboard Suphan  

   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
5
เนื้อหา
114
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
56959
   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208