หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

 

391600 

นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   
   

E-MAIL  

   

สถานการณ์โรคของจังหวัด ปี 63 !!!!!

รายละเอียด

 

สถานการณ์โรค เดือน มกราคม 2563

สถานการณ์โรค เดือน กุมภาพันธ์ 2563

สถานการณ์โรค เดือน มีนาคม 2563

สถานการณ์โรค เดือน เมษายน 2563

สถานการณ์โรค เดือน พฤษภาคม 2563

สถานการณ์โรค เดือน มิถุนายน 2563

สถานการณ์โรค เดือน กรกฎาคม 2563

สถานการณ์โรค เดือน สิงหาคม 2563

สถานการณ์โรค เดือน กันยายน 2563

สถานการณ์โรค เดือน ตุลาคม 2563

สถานการณ์โรค เดือน พฤศจิกายน 2563

สถานการณ์โรค เดือน ธันวาคม 2563

   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
202
เนื้อหา
121
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
82323
   

เข้าสู่ระบบ TB  

สมัครสมาชิกสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการยืนยันข้อมูลสมาชิก

   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208